fredag 23 april 2010

Ny dag nya utmaningar !!

Dagen blir en kopia på gårdagen, mycket slit
med vind och krabb sjö. Det blir tidigt i säng
för i morgon blir det en lång dag på havet.
Ledningen har tagit beslut om start 06.00 -
18.30 över tolv timmar. Nu skall vi toppa så
att lördagens fiske blir lika bra som förra året
då kom vi 2:a i temet. Hörs i morgon.