söndag 31 oktober 2010

Har man inte mössan.......

I över 40 knop ser frissan ut på detta viset.